Logo Modus

Kinderen 


Gesprekstherapie met kinderen is niet steeds evident. Bij Modus proberen we steeds tegemoet te komen aan de noden van het kind door ook mogelijkheden aan te bieden om te werken met tekenen, verhalen en poppen.


Kinderen vanaf 8 jaar kunnen bij ons terecht voor psychologische ondersteuning en therapie. We beschikken niet over voldoende spelmateriaal om jongere kinderen te begeleiden.


Bij Modus geloven wie niet in stempels. We gaan dus enkel over tot diagnostiek wanneer dit noodzakelijk is voor het verdere verloop van de therapie of voor de toegang tot hulpmiddelen in vb. het onderwijs

“Wat wil je worden?”
Vroeg de juf.
Het was in de derde klas.
Ik keek haar aan
en wist het niet.
Ik dacht dat ik al iets was.

- Toon Hermans

Modus Visie over werken met kinderen


Kinderen hebben nog een heel leven voor zich. We willen kinderen dan ook van jongs af aan de tools meegeven die hen zullen helpen in hun verdere leven.

We gaan hierbij niet aan de slag met afgebakende problemen maar werken met het kind in al zijn facetten. Zo leren we samen woorden voor gevoelens en leren we deze uiten. De focus van het werken met kinderen ligt voor ons niet in het zorgen voor korte termijn verbeteringen maar we mikken op duurzame en waardevolle levens lessen.


Een kind dat geen manieren kent om zijn gevoelens te uiten zal teruggrijpen naar wat het wel kan en zijn emoties omzetten in, soms storend, gedrag. Zo zien we kinderen die de clown van het gezin worden, erg stil worden of zelfs agressieve uitbarstingen hebben.


Bij Modus kijken we niet alleen naar het gedrag van het kind maar ook wat er zich achter dat gedrag verschuilt. 


Ook voor u als ouder is deze manier van werken het meest succesvol in de toekomst.  Wanneer een kind zijn emoties beter kan uiten, zal u als ouder in de toekomst meer inzicht hebben in de binnenwereld van uw oogappel.


Daarnaast hebben wij oog voor het gezin en de familie waar het kind in woont en leeft. We brengen de verschillende relaties in kaart. Dit zorgt voor de meest succesvolle behandelingstrajecten. We combineren de kindsessies met adviessessies voor ouders. Zo brengen we samen  jullie gezin weer in balans.