Logo Modus

GDPR & PRIVACYGDPR staat voor General Data Protection Regulation. 

Dit is de Europese regelgeving rond het bewaren of delen van persoongegevens.

Binnen Modus willen wij uiteraard uw privacy ten allen tijden garanderen!

Privacy-verklaring over uw persoongegevensGegevens verzamelen


Om uw dossier op te stellen vragen wij steeds uw naam, adres en geboortedatum. De leeftijd is belangrijk omdat we steeds op maat willen werken. 

De inhoud van uw dossier is 100% vertrouwelijk en geven wij enkel door aan derden (zoals huisarts) mits uw voorafgaande  toestemming. 


naam

adres

geboortedatum

medische gegevens indien relevant voor behandeling

gegevens over familie indien relevant voor behandeling

...


Daarnaast houden we een opvolgdossier bij dat wij voor een wettelijke termijn moeten bewaren. Dit gebeurt steeds in slotvaste archiefkasten en niet digital om datalekken te voorkomen.


Het delen van gegevens


Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim 

Wij zullen dus geen gegevens delen met andere instanties tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft of wanneer er levensgevaar dreigt.


Wanneer u een verslag vraagt kan u steeds meebeslissen welke info er al dan niet wordt meegedeeld.


 

Gegevens aanpassen of verwijderen


Gegevens kunnen niet aangepast of verwijderd worden aangezien dit noodzakelijke informatie betreft voor het verloop van de therapie en de werking van de therapeuten.


U kan wel steeds een kopie van uw volledige dossier opvragen.Doel van gegevensverwerking


De verzameling van uw gegevens kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

  • Zorgprocedure: We zetten in op het stellen van paramedische en sociale zorg. Alle bewaarde informatie staat in functie van het belang van de cliënt
  • Administratie: We volgens onze dossier nauwgezet op. Registratie is hiervoor noodzakelijk.
  • Kwaliteitsmanagement: We streven steeds naar de bestmogelijke zorg voor onze patiënten en cliënten. Hiervoor bewaren we gegevens om ons kwaliteitsmanagement te ondersteunen.


Verantwoordelijkheid

Uw behandelende therapeut is verantwoordelijk voor het volgen van de GDPR -richtlijnen.

 Bij vragen over uw dossier of uw privacy kan u ons ten allen tijden contacteren!