Logo Modus

Autisme


Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Dat betekent dat de oorsprong van deze stoornis reeds in de vroege kindertijd optreedt.


Wat voor anderen vaak vanzelf lijkt te gaan, kost je erg veel moeite. Bij autisme zie je deze moeilijkheden optreden op drie vlakken. Communiceren gebeurt anders, de sociale vaardigheden zijn niet zoals bij anderen en ook het denken en handelen verloopt minder flexibel. Deze drie kenmerken zijn beter gekend als 'de triade'.Autisme zegt niets over je intelligentie. Je kan perfect een normaal IQ hebben maar ook autisme. Dan leer je je moeilijkheden en uitdagingen goed te verbergen. Ook dan kan de stoornis verregaande gevolgen hebben.

De Diagnose: ASS of autisme


Het verloop van een ontwikkelingsstoornis kan zich op verschillende manieren uiten of hinder geven tijdens verschillende levensfasen. Het is daarom een voor de hand liggende keuze om in te zetten op procesdiagnostiek. Zo wordt de diagnose niet gebaseerd op één momentopname in je leven. Het voorkomt foute diagnoses en geeft je therapeut inzicht in je functioneren doorheen de verschillende fasen van het leven.Het verloop van het diagnostisch onderzoek


Elk diagnostisch onderzoek is verschillend. We kiezen steeds de testen die noodzakelijk zijn om tot een duidelijke beeldvorming te komen.

We starten steeds met een algemene amnamnese waarin we beeld willen krijgen van de gezinssituatie en opvoeding, de moeilijkheden en talenten, de verwachtingen en de voorgeschiedenis. We kijken hierbij ook naar het algemeen functioneren.


De testen waar we mee werken zijn een DSM-V interview, BRIEF: een vragenlijst m.b.t. gedrag en cognitief functioneren, SRS-A voor volwassenen en SRS-2 voor kinderen, ASV, SCQ.