Logo Modus

Diagnostiek Bij Praktijk Modus

Tarieven


De tarieven van de testings zijn afhankelijk van de duur van het onderzoek.  We starten met een intake-fase. Vaak kunnen we dit op één sessie afronden, toch komt het voor dat het meerdere gesprekken duurt.  Voor het intake-gesprek hanteren we dezelfde tarieven als elke therapie- of coachingsessie


De testfase waar de test worden afgenomen kosten €75 per uur. Meestal lopen deze testings per 2 uur. Deze prijs is inclusief de vragenlijsten en het testmateriaal. Onze diagnostische onderzoeken worden steeds binnen ons multidisciplinair team besproken, indien je ons hiervoor toestemming geeft.


Alvorens we de testing opstarten zullen wij duidelijk naar jou communuieren wat je mag verwachten. Wij engageren ons er toe om steeds transparant te communiceren over de verwachte prijs.
Bij Praktijk Modus kan je terecht voor een diagnostisch proces. Je kan kiezen voor een testing om meer inzicht te krijgen in jouw functioneren maar soms is een diagnose ook noodzakelijk om terugbetaling te krijgen voor bepaalde diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een IQ-test om de terugbetaling van logopedie te bekomen.


Wanneer de oorzaak van ons gedrag en gedachten ons een raadsel zijn geworden, en we hinder onder vinden van gedragingen, stemmingen, gevoelens en gedachten dan is er mogelijks meer aan de hand. Dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn, maar de mogelijkheid bestaat wel. 


Een correct diagnostisch proces  kan van groot belang zijn in een psychotherapeutisch traject. Het kan namelijk de sleutel bevatten naar de oorzaak van verschillende gevoelens, gedachten en gedragingen. 


Omwille van de complexiteit om omvang van deze testings zijn de tarieven afwijkend van gewone therapie of coachingssessies.
Intelligentietesten


Kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen kunnen bij ons een IQ-test laten afnemen.

Ook voor een terugbetaling logopedie is een IQ-test noodzakelijk.

Autisme


ASS is een ontwikkelingsstoornis en een dynamisch gegeven. We beschikken over verschillende testmogelijkheden waarmee we dit kunnen onderzoeken.

ADHD


Binnenkort vindt u hier meer informatie rond ADHD en de testing.

Het verloop van testings


Een diagnose betekent voor iedereen iets anders. Het is belangrijk om te weten dat een diagnose niet alle antwoorden en alle oplossingen zal bieden. Het geeft ons wel inzichten in wat er aan de hand is en kan een waardevol startpunt betekenen om in psychotherapie te ontdekken wat voor jou werkt en wat jij nodig hebt om verder te kunnen.

De eerste fase van een traject in diagnostiek is de intake-fase. Hier gaan we na wat de moeilijkheden zijn en hoe lang deze al aanwezig zijn. We maken een anamnese op aan de hand van jouw verhaal. We willen ontdekken wat jouw verwachtingen zijn en wat je graag zou willen bereiken.  Deze fase kan bestaan uit 1 of meerdere gesprekken, afhankelijk van de nood, de hulpvraag en de complexiteit.

De tweede fase omvat de eigenlijke testing. Afhankelijk van de aard van het onderzoek en de tests of testbatterijen die hiervoor noodzakelijk zijn. Grofweg kan je stellen dat de complexiteit van de diagnose mee bepaald hoeveel stappen er gezet moeten worden om de juiste diagnose te kunnen stellen. Meer info over de verschillende testen vind je hierboven.

Nadat de diagnose gesteld is, wordt er een adviesgesprek gepland. Tijdens het adviesgesprek wordt de diagnose bekend gemaakt. We bekijken samen wat de verdere stappen zijn die we kunnen zetten. U krijgt na het advies verslag ook een verslag mee naar huis. Indien dit aangewezen is, starten we een therapie met u op.